Ametnike avalikustatud palgaandmed

Ülenurme Vallavalitsuse palgajuhend

Ametnike avalikustatud palgaandmed on leitavad avaliku teenistuse kesksel veebilehel http://www.avalikteenistus.ee/index.php?id=41596

 

Kuna käesoleval aastal avalikustatakse ametnike palgaandmed esmakordselt avaliku teenistuse kesksel veebilehel ja palkade avalikustamise vastu on avalikkusel kõrgendatud huvi, soovitame panna asutuste veebilehtedele alljärgneva informatsiooni:

 

„Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel."

 

Ametnike põhipalk ja muutuvpalk seisuga 1.04.2014

Ametnike põhipalk ja muutuvpalk seisuga 31.12.2015