September 2017
(märgitud on broneeritud kuupäevad)
Eraisik:
Kultuurisündmus: 29
Oktoober 2017
(märgitud on broneeritud kuupäevad)
Eraisik: 28
Kultuurisündmus: 3
November 2017
(märgitud on broneeritud kuupäevad)
Eraisik: 4, 11,
Kultuurisündmus: 18, 24
Detsember 2017
(märgitud on broneeritud kuupäevad)
Eraisik: 9, 29
Kultuurisündmus: 22