Reola Kultuurimaja

  • Reola Noorte Näitetrupp Aime-Laine Kahk
  • Üle Uhti harrastusteater- Heidi Eit

Ülenurme Gümnaasiumi suures majas

  • Draamaring Merlin Ponna 6.- 8. kl

Ülenurme Gümnaasiumi algklasside majas

  • Näitering Aime-Laine Kahk

MTÜ Õnnemaa

  • Näitering