Jäätmete vastuvõtt

Ülenurme vallavalitsus on paigaldanud elanike jaoks liigiti kogumiseks konteinerid: Pakendite tagastamine vastavasse konteinerisse on Sulle tasuta ning pakend peab olema puhas.

Tõrvandi alevikus katlamaja taga siseõues (Poseidoni värava juures) : ohtlike jäätmete kogumiskonteiner  , vanapaberikonteiner, pakendikonteiner. Korterelamute juures on olemas vanapaberikonteinerid ja  pakendikonteinerid.

Ülenurme alevikus katlamaja juures :  vanapaberikonteiner, pakendikonteiner. Korterelamute juures on olemas vanapaberikonteinerid ja  pakendikonteinerid.

Reola külas  katlamaja juures : pakendikonteiner.

Ülenurme valla elanikud saavad viia saavad viia liigiti kogutud jäätmeid Tartu linna:

Tartu Jäätmejaamas  (Turu 49) võetakse vastu järgmisi jäätmeid

 • Tasuta
  • majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed (akud, patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jm)
  • suuremõõtmelised jäätmed (mööbel)
  • elektroonikaromud (külmikud, telerid jm)
  • taaskasutatavad jäätmed (vanapaber ja -metall, plast- ja klaastaara)
  • pakendijäätmed
  • puit
 • Tasu eest
 • biolagunevad aiajäätmed. Hind: Turu 49 - 1,92 eurot/t)
 • suuremõõtmelisis ehitusjäätmed (aknaraamid, kraanikausid, WC-potid, krohvipuru jms. Hind:  Turu 49 - 37,20 eurot/t
 • asbestijäätmeid ja eterniiti
 • Vastu ei võeta

Jäätmejaamast võivad elanikud soovi korral mööbliesemeid ka endale kasutamiseks ära viia.
Kontakt:  Turu 49, tel 742 1398
Lahtiolekuajad: T-R 12-18 ja L-P 10-16, E ja riigipühadel suletud

Muud jäätmed

 • Kivi- ja süvenduspinnast (maksimaalse suurusega 0,3x0,3x0,3m) võetakse vastu Turu tn 48 asuvas ladestuspaigas (haldaja OÜ Karimek) info tel 506 5373. E-R 8.30-17. Alates 01.juulist 2012 on süvenduspinnase ja kaevise ning muude inertsete ehitusjäätmetevastuvõtu hinnaks 0,6€ (koos käibemaksuga).
 • Ehitus- ja lammutussegajäätmeid, suuremõõtmelist betooni, asfaltitükke võtab tasueest vastu OÜ Karimek (Ropka tee 24, tel 506 5373) E-R 8.00–17
 • Vanametalli kokkuostja on Kuusakoski AS  (Teguri 53, tel 736 7772). Romusõiduki võib ise tuua teeninduspunkti või tellida äraviimise tel 13 660.
 • Eterniiti võtavad vastu
  • Tasu eest:
   • AS Epler& Lorenz (Ravila 75A, sissesõit Tallinna mnt-lt, tel 742 1398). Hind: 0,10 eurot/kg
   • Torma prügila Jõgevamaal
 • Autorehve võtavad vastu
 • Tasuta:
  • AS Kuusakoski teeninduspunkt (Teguri 53, tel 736 7772)
  • Rehve müüvad firmad
 • Tasu eest:
 • AS Epler& Lorenz (Ravila 75A, sissesõit Tallinna mnt-lt, tel 742 1398). Hind: 0.10 €/kg
 • Tasuta:
  • Tartu jäätmejaamad  Turu 49, tel 742 1398)
 • Ostab kokku:
 • OÜ Eesti Metall (Jalaka 60b, tel 733 3705, 19091). Raamatuid vastu ei võta!
  • Asum OÜ (tel 5668 5695)
  • OÜ Fetko(Raua 22, tel 558 8811). Lisaks kanalisatsioonitorustike ja kaevude survepesu jms.
  • OÜ Kemmerling (Turu 45D, tel 1929, tel 736 7444)
 • Vanapaberit võtavad vastu:
 • Aia- ja haljastusjäätmete äravedu:
 • Fekaalide äravedu:
 • Fekaalsete vedeljäätmete vastuvõtukohaks on AS Tartu Veevärk reoveepuhasti (Tähe 118, tel 730 6204, 736 2600)
 • Aegunud ravimeid võtavad tasuta vastu apteegid