Käimasolevad hanked

Ülenurme valla veebilehel avaldatakse teade vallavalitsuses ja hallatavates asutustes korraldatavate riigihangete korral, kui sõlmitava hankelepingu eeldatav maksumus asjade ostmisel või teenuste tellimisel on vähemalt 10 000 eurot (ilma käibemaksuta).

Hanketeaded 

Asjade ostmine ja teenuste tellimine riigihanke ja lihthanke korras algab teate avaldamisega riigihangete registris. 

Hanketeade toitlustusteenuse tellimine 

Riigihangete register