kasutusloa taotlused/kasutusteatised esitatakse digitaalselt läbi www.ehr.ee keskkonna.

 

Küsimuste tekkimisel on võimalik abi saada ehitisregistri klienditoelt. Telefon: 625 6352, 625 6445 E-post: ehr@mkm.ee

Kasutusloa taotluse/kasutusteatisega nõutavad lisadokumendid tuleb lisada ehitisregistrisse.

 

Faili nimi tohib sisaldada tähemärke: 0123456789AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz-_+( ),

tühikud ja muud sümbolid on keelatud. Ühe üleslaetava faili maksimaalne lubatud suurus on 300MB.

Eelistada lühikesi ja informatiivseid faili nimesid. Maksimaalne lubatud faili nime pikkus on 64 tähemärki.

Ehitusdokumendid peavad olema süstematiseeritud ja kronoloogilises järjekorras ning koos süstematiseeritud või rühmitatud ehitusdokumentide nimekirjaga.

Ehitusdokumentide loetelu, mis tuleb esitada:

1.        Ehitise ülevaatuse akt (akti allkirjastab ehitaja, omanik, omanikujärelevalve);

2.        Ehitusprojekt

3.        Ehitustööde päevik (täiendatud fotodega)

4.        Kaetud tööde aktid (täiendatud fotodega)

5.        Hoone mahamärkimise akt

6.        Vundamendi teostusjoonis

7.        Eriosade projektid: vesi, kanalisatsioon, elekter, side, küte, ventilatsioon, gaas (nii hoonevälised kui hoonesisesed)

8.        Teostusjoonised: vesi, kanal, elekter, side, küte, ventilatsioon, gaas (nii hoonevälised kui hoonesisesed)

9.        Torustike puhul katsetamist ja kasutamist lubavad aktid (nt vesi, põrandaküte, maakütte välikontuur, gaas)

10.    Elektripaigaldise nõuetekohasuse deklaratsioon

11.    Elektripaigaldise kasutuselevõtule eelnev audit

12.    Gaasipaigaldise puhul kasutuselevõtule eelnev audit

13.    Seadmete (nt gaasikatel, maakütte agregaat, ventilatsiooni agregaat) deklaratsioonid, paigaldusjuhendid, kasutusjuhendid, hooldusjuhendid

14.    Ventilatsiooni mõõdistuspass (õhuhulkade ja mürataseme mõõdistusprotokoll)

15.    Kasutatud materjalide sertifikaadid/vastavusdeklaratsioonid (nt plokk, EPS, vill, klaas, katusekivi, torud, betoon vms

16.    Oluliste kandekonstruktsioonide toimivusdeklaratsioonid

17.    Kütteseadme puhul korstnapühkija akt

18.    Riigilõivu tasumist tõendav maksekorraldus. Elamu puhul riigilõivu summa 30 EUR, mitteelamu puhul 60 EUR. Selgitusse: Riigilõiv kasutusloa taotluse läbivaatamise eest. ……………………(objekti aadress) 

Vallavalitsuse arvelduskonto numbrid on ehitisregistris ja summa arvutab register.