Lõppenud hanked

Hanketeaded 

Avaldatud 10.02.2016

Soinaste külas Parkmetsa valgustuse projekteerimine ja ehitamine

Pakkumise tähtaeg 18.02.2016 kell 10.00 e-postile: vald@ylenurme.ee

Hankedokumendid HD Lisa 2 HD Lisa 5 nõuded ehitustöödele , HD Lisa 5 nõuded valgustusele

Parkmetsa terviseraja asukoha kaart , Raja kaart 

Teabevahetus 

 

ÜLENURME VALLA TERRITOORIUMILE VÄLIJÕUSAALIDE HANKIMINE JA PAIGALDAMINE (EHITUSTÖÖD)  PAKKUMISTE EHITAMISE TÄHTAEG  31.03.2016 kell 11:00 e-postile vald@ylenurme.ee