Surma registreerimine

Vastuvõtuajad vallavalitsuses

E. K. 8.00 - 12.00  13.00 - 17.00

R. 8.00 - 12.00

Surma registreerimiseks tuleb esitada:
arstlik surmatõend või kohtuotsus surnuks kuulutamise kohta
surnu isikut tõendavad dokumendid (pass, ID kaart, abikaasa surma korral ka abielutunnistus).

Ülenurme valla eelarvest makstakse matusetoetust  150 eurot

Matusetoetuse taotlus