Reola Kultuurimaja

  • Naisrühm 
  • Tantsumemmed 
  • Uhti segarühm
  • Reola segarühm

 

Rahvatantsurühm Päkkpöörd

Juhendaja: Marius Aave

Tegutsemiskoht: Eesti Lennuakadeemia 

 

MTÜ Õnnemaa

JJ-Street Ülenurme

Tantsugrupp noortelt noortele Õnnemaa Neptune

 

Ülenurme Gümnaasiumi algklasside majas

  • Tantsuring 4.-5. kl.

 

Laululinnu lasteaed- Soinastes

  • Naisrühm „Laululind"